Näkövammaisten liitto ry

Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.

Vuoden 2017 teema itsenäinen ja yhdenvertainen elämä juhlistaa satavuotiasta Suomea.