Per­sons with vi­sual im­pair­ments as phy­siot­he­ra­pists - In­ter­na­tio­nal Se­mi­nar

June 16-17, 2014 Helsinki, Finland

The organizers of the Physiotherapy Seminar thank all the guests for participation and wish everybody a relaxing and warmer summer!

Information from our enquiry and from the seminar will be added to these pages as soon as we have processed it.

Finnish association of visually impaired in the physiotherapy field FAN ry.
Finnish Federation of the Visually Impaired


The purpose of the seminar is to find out about he challenges persons with visual impairments have in studying physiotherapy, to share information and experience on good practicess for studying and working in physiotherapy field, and to network.

Our goal is through networking and sharing to influence the accessibility and achievability of physiotherapy training and working in the physiotherapy field for persons with visual impairments.

The seminar is intended for persons with visual impairments working in or knowledgeabel of physiotherapy field, teachers working with persons with visual impairments, persons with visual impairments interested in physiotherapy, and for physiotherapy schools, organizations and those planning physiotherapy training for persons with visual impairments.

The seminar language is English.

The seminar participation fee is 50 euro per person and this includes the seminar programme and meals during seminar. Each participant is responsible for their own travel and accommodation costs.

Organizer and contact person

Fysioterapia-alan näkövammaiset ry. - The Finnish association of visually impaired physiotherapists and masseurs

The Finnish Federation of Visually Impaired

Ms Raisa Ticklén
Assistant
raisa.ticklen@nkl.fi
+358 9 3960 4624

Näkövammaiset fysioterapeutteina - kansainvälinen seminaari

16.-17.6.2014 Helsinki, Suomi

Seminaarin tavoitteena on selvittää näkövammaisten fysioterapiaopiskeluun liittyviä haasteita, jakaa hyviä opiskelu- ja työelämäkäytäntöjä ja kokemuksia sekä verkostoitua. Tavoitteena on verkostoitumisen ja asioiden jatkotyöstön kautta vaikuttaa fysioterapiakoulutuksen saavutettavuuteen ja esteettömyyteen näkövammaisille.

Seminaari on tarkoitettu fysioterapia-alaa tunteville ja alalla työskenteleville näkövammaisille, näkövammaisia kouluttaneille opettajille, alasta kiinnostuneille näkövammaisille ja fysioterapeutteja kouluttaville oppilaitoksille sekä alan järjestöille ja fysioterapiakoulutusta suunnitteleville tahoille.

Seminaarin kieli on englanti.

Seminaarin osallistumismaksu on 50 euroa/hlö sisältäen ruokailut ja ohjelman. Matkat ja majoitus ovat omakustanteiset.

Järjestäjät ja yhteyshenkilöt

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Raisa Ticklén
assistentti
raisa.ticklen@nkl.fi
+3589 3960 4624