Palveluopas 2014
11 AVUS­TA­MIS­PAL­VE­LU ASE­MIL­LA JA LAI­VA­LII­KEN­TEESSÄ

11.1 RAUTATIEASEMAT

(EU:n rautatievastuuasetus)
 
Vammainen henkilö voi saada avustusta junaan siirtymiseen ja junasta poistumiseen kaikilla palveluasemilla. Avustamisvaraus tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua.
Avustuspisteeseen pyydetään saapumaan puolta tuntia ennen junan lähtöä. Avustajan voi varata joko VR:n lipunmyynnistä tai VR:n asiakaspalvelusta puh. 0600 41 900 (1,99 euroa puhelu +pvm). Helsingin asemalla avustajapalvelu varataan Helsingin asemapalvelusta puh. 040 8621 421 tai puh. 0307 21 422.  Lisätietoja palvelusta saa www.vr.fi/fi/index/palvelut/palvelut_junissa/vammaispalvelut.html.

11.2 LENTOKENTÄT

(EU:n asetus liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä)
 
Avustaja auttaa lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa sekä porttialueella lentokoneen sisälle asti. Matkalta takaisin palattaessa avustetaan lentokoneesta terminaaliin ja pysäköintialueille, julkisen liikenteen pysäkeille tai taksipysäkeille. Avustamispalvelu tilataan matkatoimistolta tai lentoyhtiöltä matkavarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen lennon lähtöä. Lentoasemalla voi ilmoittautua lähtöselvityksessä tai kutsupisteellä vähintään kaksi tuntia ennen lennon lähtöaikaa. Finavian liikuntarajoitteisia vammaisia lentomatkustajia koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.finavia.fi/fi/lentomatka/ennen-matkaa/liikuntarajoitteisille.
 
Palautetta palvelusta voi antaa suoraan lentoyhtiölle tai lentoaseman pitäjälle eli Suomessa Finavialle www.finavia.fi/fi/palaute. Jos vastaus annettuun palautteeseen ei ole tyydyttävä, asiasta voi tämän jälkeen valittaa sen maan kansalliseen täytäntöönpanoelimeen, jossa tapaus sattui. Suomessa tämä elin on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi www.trafi.fi/palaute tai kirjaamo@trafi.fi.

11.3 LAIVATERMINAALIT JA -MATKAT

(EU:n asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä)
 
Vammaisella henkilöllä on oikeus saada maksutta apua satamissa, alukseen nousemisessa ja aluksesta poistumisessa. Avuntarpeesta on ilmoitettava viimeistään 48 tuntia ennen avun tarvetta laivayhtiölle tai matkatoimistolle. Satamaterminaalin avustuspisteeseen on saavuttava laivayhtiön ilmoittamana aikana tai viimeistään tunti ennen aluksen lähtöaikaa. Matkan aikana aluksella saa apua tarvittaessa WC-tiloihin siirtymisessä.
 
Vammasta ja/tai liikuntarajoitteesta tulee ilmoittaa aina matkaa varatessaan. Matkatoimisto, matkanjärjestäjä tai laivayhtiö voi turvallisuus- tai muista erityissyistä edellyttää, että vammaisen henkilön seurassa matkustaa avustaja. Tällöin avustajan matkasta ei peritä maksua. Lisätietoja saa laivayhtiöistä, esimerkiksi www.tallinksilja.fi/vammaispalvelut.

11.4 LINJA-AUTOASEMAT

(EU:n asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä)
 
Vammaisella on oikeus saada apua matkustamiseen liittyvissä ongelmissa. Asiakasta avustetaan siirtymisessä lähtölaiturille ja tarvittaessa lipunmyyntipisteeseen ja odotustiloihin. Avustaja saattaa sinut lähtöpaikassa linja-autoon ja hakee määränpäässä autosta. Avuntarpeesta tulee ilmoittaa vähintään 48 tuntia ennen matkaa. Tilaus tulee tehdä ma–pe klo 8.00–17.00 puh. 0200 4000 (puhelun hinta 1,99 €/min + pvm) tai sähköpostitse osoitteeseen avustuspalvelut@matkahuolto.fi. Sovitussa avustamispisteessä ilmoittaudutaan viimeistään ilmoitettuna määräaikana tai jos sitä ei ole ilmoitettu, vähintään 30 minuuttia ennen lähtöaikaa.
 
Liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille on saatavana avustusta seuraavilla henkilöliikenteen linja-autoasemilla: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Avustamispalvelut ovat käytettävissä lipunmyynnin aukioloaikoina. Lisätietoja www.matkahuolto.fi/fi/matka/liikuntarajoitteiset/