Palveluopas 2017
17 Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tyk­set

Suomessa toimii 14 alueellista näkövammaisyhdistystä. Yhdistykseen voivat liittyä sellaiset näkövammaiset henkilöt, joille näkövammasta aiheutuu huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Tällä tarkoitetaan pääsääntöisesti näkövammasta aiheutuvaa vähintään 50 prosentin haitta-astetta. Näkövammaisena pidetään henkilöä, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla.  Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti, näkövammasta on esitettävä luotettava selvitys. Jäsenhakemuslomakkeita saa alueyhdistyksistä tai oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta.

Yhdistysten tehtävänä on toimia alueellisina etujärjestöinä, asiantuntijoina näkövammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, palvelujen tuottajina näkövammaisille sekä harrastus- ja virkistystoiminnan järjestäjinä. Monilla yhdistyksillä on myös paikallisia näkövammaiskerhoja. Palvelujen sisältö vaihtelee yhdistyksittäin. Lisätietoja yhdistystoiminnasta saa alueyhdistyksistä ja Näkövammaisten liitosta.

Etelä-Savon Näkövammaiset ry
Polttimonkatu 4, 50100 Mikkeli
p. 0440 161 555
toimisto@esn.fi

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
PL 60, 00030 IIRIS
Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
p. 09 396 041
toimisto@hun.fi
 
Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry
Salpausselänkatu 30, 45100 Kouvola
p. 044 555 8637
kasu@kymp.net

Kainuun Näkövammaiset ry
Pohjolankatu 25, 87100 Kajaani
p. 0400 367 144
kainuun.nakovammaiset@kajaani.net

Keski-Suomen Näkövammaiset ry
Eeronkatu 7 B 19, 40720 Jyväskylä
p. 014 218 258
ksn@ksn.fi

Lapin Näkövammaiset ry
Maakuntakatu 12, 96100 Rovaniemi
p. 0400 146 641
toimisto@lapinnakovammaiset.fi

Pohjanmaan Näkövammaiset ry 
Matti Visannin kuja 10 A 11, 60100 Seinäjoki
p. 06 420 3800 tai 045 612 5122
toimisto@pohjanmaannakovammaiset.fi

Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
Kauppakatu 17 B 22, 80100 Joensuu
p. 013 129 954
toimisto@pknv.fi

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
Linnankatu 32, 90100 Oulu
p. 08 311 5653
yhdistys@ppnry.net

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
Kuninkaankatu 23 A, 70100 Kuopio
p. 0440 613 255 tai 0440 613 161
toimisto@psnry.fi

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry
Puistokatu 9, 15100 Lahti
p. 03 752 1542
toimisto@phn.fi 

Satakunnan Näkövammaiset ry
Otavankatu 4 C 49, 28100 Pori
p. 02 641 1530
toimisto@satakunnannakovammaiset.fi

Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Kuninkaankatu 8 A 1, 33210 Tampere
p. 03 214 1336
soile.harju@tsnv.fi
tai toiminnanjohtaja Elise Kuismanen
p. 050 596 9220, elise.kuismanen@tsnv.fi

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry
Läntinen Pitkäkatu 37, 20100 Turku
p. 044 2415 321 tai 044 2415 441
toimisto@vsn.fi