Palveluopas 2017
12 Jos tarvitset apua asemilla tai terminaaleissa

12.1 Rautatieasemat

(EU:n rautatievastuuasetus)

Vammainen matkustaja saa avustusta junaan siirtymiseen, junasta poistumiseen ja junan vaihtamiseen kaikilla palveluasemilla sekä useilla asemilla, joilla ei ole lipunmyyntiä. Avustamisvaraus tulee tehdä mielellään lippuvarauksen yhteydessä, mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkaa. Avustuspisteessä ilmoittaudutaan 20 minuuttia ennen junan lähtöä. Avustajan voi varata joko VR:n lipunmyynnistä tai vammaisasiakkaille tarkoitetusta maksuttomasta palvelunumerosta 08001 66888. Palvelu on avoinna päivittäin klo 7-22. Lisätietoja palvelusta on verkkosivulla www.vr.fi/cs/vr/fi/vammaispalvelut.

12.2 Lentokentät

(EU:n asetus liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä)

Vammainen matkustaja saa avustusta lähtöselvityksessä, turvatarkastuksessa ja porttialueella. Matkustaja avustetaan lentokoneeseen asti. Myös matkalla olevissa lentokoneiden vaihdoissa avustetaan. Määränpäässä vammainen matkustaja avustetaan lentokoneesta terminaaliin ja pysäköintialueille, julkisen liikenteen pysäkeille tai taksiasemille.

Avustamispalvelu tilataan matkatoimistolta tai lentoyhtiöltä mielellään matkavarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen lennon lähtöä. Lentoasemalla ilmoittaudutaan lähtöselvityksessä viimeistään tuntia ennen tai kutsupisteellä vähintään kaksi tuntia ennen lennon lähtöaikaa. Helsinki-Vantaalla kutsupiste on myös Kehäradan Lentoaseman juna-asemalla ja avustuspalvelu kattaa tämän aseman asemalaiturin lennolle tullessa ja sieltä palatessa.

Finavian liikuntarajoitteisia vammaisia lentomatkustajia koskevat ohjeet ovat verkkosivulla www.finavia.fi/fi/lentomatka/ennen-matkaa/liikuntarajoitteisille.

12.3 Laivaterminaalit ja -matkat

(EU:n asetus matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä)

Vammainen matkustaja saa apua satamissa, alukseen nousemisessa ja aluksesta poistumisessa. Avuntarpeesta on ilmoitettava mielellään matkavarauksen yhteydessä tai viimeistään 48 tuntia ennen avun tarvetta. Ilmoitus on tehtävä  laivayhtiölle, terminaalin pitäjälle tai matkatoimistolle. Satamaterminaalin avustuspisteessä ilmoittaudutaan laivayhtiön ilmoittamana aikana tai viimeistään tuntia ennen aluksen lähtöaikaa. Matkan aikana aluksella saa apua tarvittaessa WC-tiloihin siirtymisessä.

Vammasta tai liikuntarajoitteesta tulee ilmoittaa aina matkaa varatessa. Matkatoimisto, matkanjärjestäjä tai laivayhtiö voi turvallisuus- tai muista erityissyistä edellyttää, että vammaisen matkustajan seurassa matkustaa avustaja. Tällöin avustajan matkasta ei peritä maksua. Lisätietoja saa laivayhtiöistä.

12.4 Linja-autoasemat

(EU:n asetus matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä)

Vammainen matkustaja saa apua siirtymisessä linja-auton lähtölaiturille sekä tarvittaessa lipunmyyntipisteeseen ja odotustiloihin. Avustaja saattaa lähtöpaikassa linja-autoon ja hakee määränpäässä autosta. Avuntarpeesta tulee ilmoittaa mielellään matkavarauksen yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään 36 tuntia ennen avuntarvetta. Tilaus tehdään ma–pe klo 8.00–17.00 p. 020 331 222 (puhelun hinta 8,8 snt/min) tai sähköpostitse osoitteeseen avustuspalvelut@matkahuolto.fi. Sovitussa avustamispisteessä ilmoittaudutaan sovittuna aikana, joka on viimeistään 30 minuuttia ennen linja-auton lähtöaikaa.

Liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille on saatavana avustusta seuraavilla henkilöliikenteen linja-autoasemilla: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Avustamispalvelut ovat käytettävissä lipunmyynnin aukioloaikoina. Lisätietoja www.matkahuolto.fi/fi/matka/liikuntarajoitteiset/.

12.5 Jos avustamispalvelut eivät suju

Palautetta palvelusta annetaan ensin suoraan kuljetuksen järjestävälle yhtiölle tai aseman/terminaalin pitäjälle. Valitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa, joten se kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos vastaus annettuun palautteeseen ei ole tyydyttävä tai vastausta ei tule lainkaan, asiasta voi valittaa matkustajan oikeuksia valvovaan viranomaiseen siinä maassa, jossa tapaus sattui. Kielikysymyksen tai muun syyn vuoksi valituksen voi tehdä myös kotimaan valvovalle viranomaiselle. Suomessa vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia valvoo  Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki tai kirjaamo@trafi.fi.

Matkustaja voi tehdä valituksen vapaamuotoisella kirjeellä, esimerkiksi sähköpostitse. Valituksesta tulee ilmetä kuka valittaa ja kenelle, kuvaus tapahtumasta, mitä vaaditaan ja mihin vaatimus perustuu sekä kopiot matkalipuista, kopiot mahdollisesti aiheutuneiden lisäkustannusten kuiteista ja mahdollisista muista asiakirjoista.

Lisätietoja matkustajan oikeuksista verkkosivulta www.trafi.fi.