Liit­teet

Liite 1: Peruskoululaisten haastattelurunko

Taustatiedot

1. Sukupuoli
2. Syntymävuosi
3. Asuinpaikka (kunta ja/tai maakunta)
4. Näkötilanne (sokea / heikkonäköinen)
5. Jos olet sokea, käytätkö aktiivisesti pistekirjoitusta.
6. Mitä apuvälineitä käytät opiskelussa? Entä muuten?
7. Onko sinulla henkilökohtaista apua opiskeluun? Entä muuhun elämään? Miten monta tuntia? Onko tuntimäärä riittävä? Jos ei, miksi. Mitä avustaja tekee?
8. Miten kuljet opiskelumatkat?
9. Oletko saanut liikkumistaidonohjausta? Jos et, oletko ajatellut, että siitä olisi apua. Liikutko yksin? Käytätkö valkoista keppiä? Jos et käytä, oletko ajatellut, että siitä olisi apua. Käytätkö näkövammaismerkkiä?

– Mille luokalle olet menossa?
– Millaista yläkoulua käyt (iso, pieni, painotettu opetus jne.)?
– Miksi valitsit tämän yläkoulun (lähikoulu, tietty painotus, tietty A-kieli tms.)?
– Jos olet painotetussa opetuksessa, oliko siihen valintakoe. Jos oli, millainen ja miten se sujui.

Opiskeluolosuhteet
– Missä muodossa sinulla on oppimateriaaleja (sähköinen, äänikirja, pistekirja jne.)? Miten hankit oppimateriaalit (Celia, avustaja skannaa/lukee tms.)? Oletko saanut viivytyksettä ja oikeaan aikaan tarvitsemasi oppimateriaalit? Oletko jäänyt vaille jotain?
– Käytetäänkö oppilaitoksessa sähköisiä materiaaleja, verkko-oppimisympäristöjä, e-tenttejä tms. ratkaisuja? Jos käytetään, miten selviät niiden kanssa.
– Mitä erityisjärjestelyjä sinulla on opinnoissasi (lisäaika, tenteissä erillinen tila, kysymykset sopivassa muodossa jne.)?
– Ovatko opiskelutekniikkasi ja apuvälineesi sellaisia, joilla pärjäät? Jos eivät ole, mitä tarvitsisit tai mitä olisi opeteltava/parannettava. Saatko apua muun muassa apuvälineiden kanssa, jos tarvitset?

Tulevaisuudensuunnitelmat ja ammatinvalinnan ohjaus
– Mille alalle aiot/haluaisit?
– Kun on keskusteltu yläkoulun jälkeisestä ammatinvalinnasta ja koulutusmahdollisuuksista, onko erilaisia vaihtoehtoja esitelty monipuolisesti. Millä tavoin vaihtoehtoja on esitelty (opo-tunnit, vierailut, esitteet ja oppaat)?
– Onko lukiota ja korkeakouluopintoja pidetty näkövammaiselle täysin realistisena vaihtoehtona? Vai onko tarjottu esimerkiksi vain Keskuspuistoa tai muuta rajattua opiskeluvaihtoehtoa?
– Onko opiskelualoja esitelty monipuolisesti? Onko näkövamma ohjannut opiskelualojen esittelyä? Onko katsottu, mitkä ovat näkövammaiselle sopivia ammatteja/koulutuksia vai onko mietitty kiinnostuksesi mukaista vaihtoehtoa?
– Millaista opinto-ohjausta olet saanut? Oletko saanut yksilöllistä opinto-ohjausta? Millaista yksilöllinen opinto-ohjaus on ollut? Ellet ole saanut yksilöllistä opinto-ohjausta, ovatko luokkakaverisi saaneet.
– Mikä on kodin ja kavereiden vaikutus alavalinnassa? Miten paljon ja millaisista asioista vanhempien, sisarusten tai kavereiden kanssa on juteltu opiskelupaikan ja alan valinnasta? Puhutaanko kotona, mikä sinusta voisi tulla tai tulisi aikuisena? Onko eroa näkevien ja näkövammaisten kavereiden vaikutuksen välillä?
– Mikä on ollut Onervan ohjaavien opettajien ja tukijaksojen merkitys alavalinnassa? Onko sieltä tullut tukea ja ohjausta? Millaista? Onko siitä ollut hyötyä?
– Mistä muilta tahoilta olet saanut ohjausta tulevassa alavalinnassa? NKL? Kuntoutusohjaaja? Muut?
– Miten olet osallistunut TET-jaksoille? Missä olet ollut? Mitä olet tehnyt? Miten paikka on valittu? Onko se ollut kiinnostuksesi mukainen? Onko valinnan perusteena ollut jokin muu kuin kiinnostuksesi?
– Oletko päässyt osallistumaan täysipainoisesti oppilaitos- tms. vierailuihin? Mikä merkitys niillä on ollut opiskelusuunnitelmiasi miettiessäsi?

Liite 2. Lukiolaisten haastattelurunko

Taustatiedot

1. Sukupuoli
2. Syntymävuosi
3. Asuinpaikka (kunta ja/tai maakunta)
4. Näkötilanne (sokea / heikkonäköinen)
5. Jos olet sokea, käytätkö aktiivisesti pistekirjoitusta.
6. Mitä apuvälineitä käytät opiskelussa? Entä muuten?
7. Onko sinulla henkilökohtaista apua opiskeluun? Entä muuhun elämään? Miten monta tuntia? Onko tuntimäärä riittävä? Jos ei, miksi. Mitä avustajasi tekee?
8. Miten kuljet opiskelumatkat?
9. Oletko saanut liikkumistaidonohjausta? Jos et, oletko ajatellut, että siitä olisi apua. Liikutko yksin? Käytätkö valkoista keppiä? Jos et käytä, oletko ajatellut, olisiko siitä apua. Käytätkö näkövammaismerkkiä?

– Missä lukiossa olet? Onko lukio tavallinen vai painotettu?
– Monettako vuotta olet lukiossa?
– Missä ajassa olet alkujaan ajatellut käydä lukion? Onko suunnitelma muuttunut lukion aikana? Jos on, miksi.
– Miten opiskelu on sujunut? Oletko tyytyväinen arvosanoihisi?
– Milloin aiot kirjoittaa ylioppilaaksi? Mitä aineita aiot kirjoittaa? Aiotko hakea kirjoituksiin erityisjärjestelyjä? Mitä? Jos et aio, miksi.
– Miksi valitsit juuri tämän lukion? Oletko tyytyväinen valintaasi? Oliko lukioon valintakoe tai esimerkiksi painotetun keskiarvon perusteella tehtävä valinta?
– Oliko opiskelupaikan valinnassa muita vaihtoehtoja (toinen lukio, ammattikoulu tms.)?

Opiskeluolosuhteet

– Missä muodossa sinulla on oppimateriaaleja (sähköinen, äänikirja, pistekirja jne.)? Miten hankit oppimateriaalit (Celia, avustaja skannaa/lukee tms.)? Oletko saanut viivytyksettä ja oikeaan aikaan tarvitsemasi oppimateriaalit? Oletko jäänyt vaille jotain?
– Käytetäänkö oppilaitoksessa sähköisiä materiaaleja, verkko-oppimisympäristöjä, e-tenttejä tms. ratkaisuja? Jos käytetään, miten selviät niiden kanssa.
– Mitä erityisjärjestelyjä sinulla on opinnoissasi (lisäaika, tenteissä erillinen tila, kysymykset sopivassa muodossa jne.)?
– Ovatko opiskelutekniikkasi ja apuvälineesi sellaisia, joilla pärjäät? Jos eivät ole, mitä tarvitsisit tai mitä olisi opeteltava/parannettava. Saatko apua muun muassa apuvälineiden kanssa, jos tarvitset?

Opiskelussa tehtävät valinnat ym.

– Millaisina koet lukio-opinnot? Mikä on helppoa? Mikä on vaikeaa? Onko jokin mahdotonta?
– Voitko tehdä kurssivalinnat kiinnostustesi mukaan? Ohjaako näkövamma valintoja? Mikä muu vaikuttaa valintoihin? Onko lukujärjestysten ja kurssivalintojen tekeminen helppoa vai vaikeaa? Miksi?
– Jos olet painotetussa opetuksessa, mitä kursseja olet jättänyt pois. Painotuksen vuoksi voi muutaman kurssin jättää pois.
– Onko lukiossa ollut sellaista kuin odotit? Mitä olit kuullut aikaisemmin? Mikä on ollut erilaista? Mikä on ollut helpompaa? Mikä on ollut vaikeampaa? Mitä et osannut odottaa?
– Millaisina pidät koeviikkoja?

Ammatinvalinta

– Saitko tukea lukion valintaan?
– Kun keskusteltiin yläkoulun jälkeisestä ammatinvalinnasta ja koulutusmahdollisuuksista, esiteltiinkö erilaisia vaihtoehtoja monipuolisesti. Millä tavoin vaihtoehtoja esiteltiin?
– Pidettiinkö lukiota ja korkeakouluopintoja näkövammaiselle täysin realistisena vaihtoehtona? Vai tarjottiinko yläkoulussa esimerkiksi vain Keskuspuistoa tai muuta rajattua opiskeluvaihtoehtoa?
– Miten oli yläkoulun päättövaiheessa? Miten on nyt lukiossa? Onko opiskelualoja esitelty monipuolisesti? Onko näkövamma ohjannut opiskelualojen esittelyä? Onko katsottu, mitkä ovat näkövammaiselle sopivia ammatteja/koulutuksia vai onko mietitty kiinnostuksesi mukaista vaihtoehtoa?
– Miten oli yläkoulussa? Miten on nyt lukiossa? Millaista opinto-ohjausta olet saanut? Oletko saanut yksilöllistä opinto-ohjausta? Millaista se on ollut? Ellet ole saanut yksilöllistä opinto-ohjausta, ovatko luokkakaverisi saaneet?
– Ajatuksia omasta tulevasta alavalinnasta, joko tiedossa? Miten ajatukset/suunnitelmat ovat muuttuneet?
– Miten oli yläkoulun päättövaiheessa? Miten on nyt? Mikä on kodin ja kavereiden vaikutus alavalinnassa? Miten paljon ja millaisista asioista vanhempien, sisarusten tai kavereiden kanssa on juteltu opiskelupaikan ja alan valinnassa? Puhutaanko kotona, mikä sinusta voisi tulla tai tulisi aikuisena? Onko eroa näkevien ja näkövammaisten kavereiden vaikutuksen välillä?
– Miten yläkoulun päättövaiheessa valintoja tehdessäsi vaikuttivat Onervan ohjaavat opettajat tai tukijaksot? Onko sieltä tullut tukea ja ohjausta? Millaista? Onko siitä ollut hyötyä?
– Mistä muilta tahoilta olet saanut ohjausta tulevassa alavalinnassa? NKL? Kuntoutusohjaaja? Muut?
– Oletko päässyt osallistumaan täysipainoisesti oppilaitos- tms. vierailuihin? Mikä merkitys niillä on ollut opiskelusuunnitelmiasi miettiessäsi? Vaikuttivatko yläkoulun TET-jaksot valintoihisi?

Liite 3: Korkeakouluopiskelijoiden haastattelurunko

Taustatiedot

1. Sukupuoli
2. Syntymävuosi
3. Asuinpaikka (kunta ja/tai maakunta)
4. Näkötilanne (sokea / heikkonäköinen)
5. Jos olet sokea, käytätkö aktiivisesti pistekirjoitusta.
6. Mitä apuvälineitä käytät opiskelussa? Entä muuten?
7. Onko sinulla henkilökohtaista apua opiskeluun? Entä muuhun elämään? Miten monta tuntia? Onko tuntimäärä riittävä? Jos ei, miksi. Mitä avustajasi tekee?
8. Miten kuljet opiskelumatkat?
9. Oletko saanut liikkumistaidonohjausta? Jos et, oletko ajatellut, että siitä olisi apua. Liikutko yksin? Käytätkö valkoista keppiä? Jos et käytä, oletko ajatellut, että siitä voisi olla apua. Käytätkö näkövammaismerkkiä?

– Missä opiskelet? Mitä opiskelet? Minkä tutkinnon suoritat?
– Koska olet aloittanut opintosi? Missä vaiheessa opintosi ovat? Milloin arvelet valmistuvasi?
– Miten opintosi ovat edenneet? Oletko tyytyväinen opintojen etenemiseen? Jos et ole, miksi.
– Milloin kirjoitit ylioppilaaksi? Millaisen lukion kävit (painotettu, tavallinen jne.)?
– Mitä aineita kirjoitit? Miten valitsit kirjoittamasi aineet? Olisitko halunnut kirjoittaa jotain muuta?
– Saitko osaamisesi ja odotustesi mukaiset tulokset? Olivatko tulokset suhteessa lukion päättötodistukseesi?
– Käytitkö kirjoituksissa erityisjärjestelyjä? Mitä? Jos et, miksi?

– Jos et ole käynyt lukiota, millä taustalla opiskelet korkeakoulussa.
– Jos kävit lukion, mutta et kirjoittanut ylioppilaaksi, miksi teit tämän valinnan.

– Osallistuitko useampiin valintakokeisiin? Mille aloille? Mihin oppilaitoksiin? Miten valintakokeet menivät?
– Käytitkö valintakokeissa erityisjärjestelyjä? Mitä? Jos et, miksi.
– Jos pääsit useampaan opiskelupaikkaan, miksi valitsit juuri tämän opiskelupaikan.

Opiskeluolosuhteet

– Missä muodossa sinulla on oppimateriaaleja (sähköinen, äänikirja, pistekirja jne.)? Miten hankit oppimateriaalit (Celia, avustaja skannaa/lukee tms.)? Oletko saanut viivytyksettä ja oikeaan aikaan tarvitsemasi oppimateriaalit? Oletko jäänyt vaille jotain?
– Käytetäänkö oppilaitoksessa sähköisiä materiaaleja, verkko-oppimisympäristöjä, e-tenttejä tms. ratkaisuja? Jos käytetään, miten selviät niiden kanssa.
– Mitä erityisjärjestelyjä sinulla on opinnoissasi (lisäaika, tenteissä erillinen tila, kysymykset sopivassa muodossa jne.)?
– Löydätkö opiskelupaikassa oikeisiin paikkoihin?
– Valitsetko kurssit ym. kiinnostuksesi perusteella? Vaikuttaako valintaan näkövamma? Vaikuttaako valintaan esimerkiksi se, että et tunne paikkaa, jossa kurssi pidetään? Vaikuttaako valintaan jokin muu asia?
– Miten muu elämä? Liikkuminen? Kaverit? Osallistuminen? Opiskelijaelämä? Ainejärjestöt? Opiskelijakunta? Muut? Opiskelijapolitiikka?

Ammatinvalinta

– Miten päädyit tähän alavalintaan? Oliko muita vaihtoehtoja? Oletko tyytyväinen valintaasi?
– Saitko tukea alavalintaasi? Saitko tukea ja opinto-ohjausta harkitessasi korkeakoulua? Tarjottiinko korkeakouluja opinto-ohjauksessa? Esiteltiinkö erilaisia vaihtoehtoja monipuolisesti?
– Saitko yksilöllistä opinto-ohjausta? Millaista se oli? Ellet saanut, saivatko muut.
– Mikä vaikutus näkövammalla oli alavalintaan? Miten opinto-ohjaaja suhtautui näkövammaan? Oliko ohjauksen lähtökohtana näkövamma ja näkövammaiselle sopiva ammatti vai kiinnostuksesi?
– Mikä oli kodin, kavereiden ym. rooli alavalinnassa? Miten he vaikuttivat? Kannustivatko he miettimään eri vaihtoehtoja? Miten he näkivät näkövamman vaikutuksen? Oliko eroa näkevien ja näkövammaisten kavereiden merkityksen välillä? Saitko rohkaisua, esimerkkiä tms. muiden näkövammaisten alavalinnoista?
– Mikä oli muiden ammattilaisten tms. rooli alavalinnassa? Kuntoutusohjaaja? NKL:n työntekijät?
– Pääsitkö opiskelemaan sinne mihin halusit? Miksi arvelet päässeesi?
– Osallistuitko valmennuskurssille? Harkitsitko osallistumista? Miksi et osallistunut? Jos osallistuit, millainen valmennuskurssi oli? Miten näkövammaisena pärjäsit kurssilla (materiaalit, tehtävät, ryhmä ym.)? Oliko valmennuskurssista hyötyä valintakokeissa? Jos et osallistunut valmennuskurssille, luuletko, että sen käyminen olisi auttanut pääsemistä. Osallistuivatko kaverisi?

Liite 4: Vanhempien haastattelurunko

Taustatiedot nuoresta

1. Sukupuoli
2. Syntymävuosi
3. Asuinpaikka (kunta ja/tai maakunta)
4. Näkötilanne (sokea / heikkonäköinen)
5. Jos olet sokea, käytätkö aktiivisesti pistekirjoitusta.
6. Mitä apuvälineitä käytät opiskelussa? Entä muuten?
7. Onko sinulla henkilökohtaista apua opiskeluun? Entä muuhun elämään? Miten monta tuntia? Onko tuntimäärä riittävä? Jos ei, miksi. Mitä avustajasi tekee?
8. Miten kuljet opiskelumatkat?
9. Oletko saanut liikkumistaidonohjausta? Jos et, oletko ajatellut, että siitä olisi apua. Liikutko yksin? Käytätkö valkoista keppiä? Jos et, arveletko, että siitä olisi joskus hyötyä. Käytätkö näkövammaismerkkiä?

– Missä nuori opiskelee nyt? Missä vaiheessa opinnot ovat? Koska hän on aloittanut (jos lukiolainen)?

Ammatinvalinta

– Miten nuori on päätynyt ko. opintoihin? Oletko tyytyväinen hänen valintoihinsa?
– Millaisena näet nuoren tulevaisuuden?
– Miten toivoisit nuoren kouluttautuvan? Alatoiveita? Koulutustasotoiveita?
– Mikä on oma koulutustaustasi? (koulutuksen periytyvyys -näkökulma)
– Millaisena näet nuoren ala- ja koulutusvalintamahdollisuudet? Miten näkövamma vaikuttaa niihin?
– Miten ja mitä kotona on keskusteltu opiskeluvalinnoista?
– Millaista ohjausta opiskelu- ja alavalinnoissa on saatu? Koulusta? Ammattilaisilta (NKL, Onerva, kuntoutusohjaaja tms.)? Onko ohjauksesta ollut hyötyä? Jos ei, miksi. Miten näkövamma on otettu ohjauksessa huomioon (koulussa ym.)? Onko nuorta ohjattu esimerkiksi lukioon ja/tai korkeakouluun? Onko nuorta kannustettu opiskelemaan mahdollisimman pitkälle? Onko ammatinvalintaan ja koulutukseen liittyviä vaihtoehtoja esitelty laajasti (esimerkiksi koulussa)? Oletko vanhempana saanut riittävästi tietoa?
– Millaista ohjausta ja neuvontaa olisit kaivannut? Kuka sitä olisi voinut antaa?
– Miten arvelet nuoren itsensä suhtautuvan valintoihin? Onko näkövammalla miten iso merkitys valinnoissa?

Itsenäistyminen

– Millaista tukea ja tietoa vanhempana tarvitsisit näkövammaisen nuoren itsenäistyessä ja tehdessä tulevaisuuden valintoja? Mistä tätä tukea odottaisit?
– Millaisina näet nuoren taidot? Pärjääkö hän niillä? Liikkuminen, Kodinhoito? Ruoanlaitto? Muu? Mitä ohjausta nuori tarvitsisi? Mitä ohjausta tarvitsisit vanhempana?
– Miten koet näkövammaisen nuoren itsenäistymisen? Mitä ajatuksia se herättää? Pelottavia? Luottavaisia? Muita?

Liite 5: Muiden nuorten haastattelurunko

Taustatiedot

1. Sukupuoli
2. Syntymävuosi
3. Asuinpaikka (kunta ja/tai maakunta)
4. Näkötilanne (sokea / heikkonäköinen)
5. Jos olet sokea, käytätkö aktiivisesti pistekirjoitusta.
6. Mitä apuvälineitä käytät opiskelussa? Entä muuten?
7. Käytätkö henkilökohtaista avustajaa (miten oli opinnoissa)? Miten monta tuntia? Onko tuntimäärä riittävä? Jos ei, miksi. Mitä avustajasi tekee?
8. Miten liikut (opiskellessasi ja nyt)?
9. Oletko saanut liikkumistaidonohjausta? Jos et, oletko ajatellut, että siitä olisi apua. Liikutko yksin? Käytätkö valkoista keppiä? Jos et käytä, oletko ajatellut, että siitä voisi joskus olla apua. Käytätkö näkövammaismerkkiä?

– Mitä teet tällä hetkellä? Mitä olet tehnyt viimeisen vuoden (esimerkiksi viime vuoden ylioppilas)? Miten vuosi on mennyt?

Opiskelu

– Milloin kirjoitit ylioppilaaksi? Millaisessa ajassa kävit lukion? Millaisen lukion kävit (painotettu, tavallinen tms.)?
– Mitä aineita kirjoitit? Kirjoititko ne aineet, jotka halusit? Jos et, miksi. Olisitko halunnut kirjoittaa joitain muita aineita?
– Saitko osaamisesi ja odotustesi mukaiset tulokset? Olivatko tulokset suhteessa lukion päättötodistuksen arvosanoihin?
– Käytitkö kirjoituksissa erityisjärjestelyjä? Mitä? Jos et, miksi?

– Mihin hait lukion jälkeen opiskelemaan? Miksi valitsit juuri ne alat ja oppilaitokset?
– Kävitkö valmennuskurssin? Harkitsitko sen käymistä? Jos kävit, mikä hyöty siitä oli. Jos harkitsit, mutta et käynyt, miksi teit sen valinnan. Miten näkövammaisena pärjäsit valmennuskurssilla (materiaalit, tehtävät ym.)?
– Osallistuitko useampiin valintakokeisiin? Mille aloille?
– Käytitkö valintakokeissa erityisjärjestelyjä? Mitä? Jos et, miksi.
– Miten lähelle opiskelupaikkaa pääsit?
– Miksi arvelet jääneesi valitsematta?

– Ovatko opiskelutekniikkasi ja apuvälineesi sellaisia, joilla pärjäät? Jos eivät ole, mitä tarvitsisit tai mitä olisi opeteltava/parannettava. Saatko apua muun muassa apuvälineiden kanssa, jos tarvitset?
– Missä muodossa oppimateriaalit lukiossa (sähköinen, ääni, piste)? Miten hankit (Celia, avustaja skannaa/lukee)? Oletko saanut viivytyksettä ja oikeaan aikaan? Oletko jäänyt vaille jotain?
– Käytettiinkö sähköisiä materiaaleja, verkko-oppimisympäristöjä, e-tenttejä ym.? Miten selviät niistä?
– Mitä erityisjärjestelyjä olet käyttänyt (lisäaika, erillinen tila, kysymykset sopivassa muodossa, avustaja)?

Ammatinvalinta

– Kun keskusteltiin lukion jälkeisestä ammatinvalinnasta ja koulutusmahdollisuuksista, esiteltiinkö erilaisia vaihtoehtoja monipuolisesti. Millä tavoin vaihtoehtoja esiteltiin?
– Pidettiinkö korkeakouluopintoja näkövammaiselle täysin realistisena vaihtoehtona? Vai Tarjottiinko esimerkiksi vain Keskuspuistoa tai muuta rajattua opiskeluvaihtoehtoa?
– Onko opiskelualoja esitelty monipuolisesti? Onko näkövamma ohjannut opiskelualojen esittelyä? Onko katsottu, mitkä ovat näkövammaiselle sopivia ammatteja/koulutuksia vai onko mietitty kiinnostuksesi mukaista vaihtoehtoa?
– Millaista opinto-ohjausta olet saanut? Oletko saanut yksilöllistä opinto-ohjausta? Millaista yksilöllinen opinto-ohjaus on ollut? Ellet ole saanut yksilöllistä opinto-ohjausta, ovatko luokkakaverisi saaneet?
– Mikä on kodin ja kavereiden vaikutus alavalinnassa? Miten paljon ja millaisista asioista vanhempien, sisarusten tai kavereiden kanssa on juteltu opiskelupaikan ja alan valinnasta? Puhutaanko kotona, mikä sinusta voisi tulla tai tulisi aikuisena? Onko eroa näkevien ja näkövammaisten kavereiden vaikutuksen välillä?
– Mistä muilta tahoilta olet saanut ohjausta tulevassa alavalinnassa? NKL? Kuntoutusohjaaja? Muut?
– Pääsitkö lukiossa osallistumaan täysipainoisesti oppilaitos- tms. vierailuihin? Mikä merkitys niillä on ollut opiskelusuunnitelmiasi miettiessäsi?

Tulevaisuus

– Mitä aiot seuraavaksi? Oletko hakemassa tänä vuonna opiskelemaan? Oletko käynyt tai menossa valintakokeisiin? Minne? Mille aloille? Miksi juuri nämä alat ja/tai oppilaitokset?
– Jos olet hakemassa aivan erilaisiin paikkoihin kuin viimeksi, miksi muutos. Jos haet nyt ammattikouluun, miksi muutos. Jos haet nyt korkeakouluun, miksi muutos.
– Jos haet aivan erilaisille aloille kuin viimeksi, miksi muutos. Vaikuttiko muutokseen kiinnostuksesi muuttuminen vai jokin muu?
– Mitä odotat valintakokeilta? Onko erilaista mennä kuin ensimmäisellä kerralla? Millaisiksi arvioit pääsymahdollisuutesi?
– Oletko valmennuskurssilla? Harkitsitko valmennuskurssia? Jos harkitsit, miksi et kuitenkaan mennyt. Jos meni, miten pärjäsit (materiaalit, tehtävät ym.). Ovatko kaverisi valmennuskursseilla? Luuletko, että valmennuskurssit olisivat auttaneet opiskelupaikan saamisessa?