2. Koh­de­ryh­mä

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Koska selvityksessä haluttiin painottaa opiskelua perusopetuksen jälkeen ja ennen kaikkea hakeutumista korkea-asteelle, haastateltavat nuoret ja vanhemmat valittiin kohdennetusti. Nuoria ja vanhempia etsittiin yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton lasten aluesihteerien ja nuorisosihteerin kanssa. Osa haastatelluista nuorista ja vanhemmista oli samoista perheistä, mutta molemmissa oli myös heitä, joiden nuorta tai vanhempaa ei haastateltu. Lähes kaikki haastattelut tehtiin puhelimitse ja äänitettiin. Haastattelut teki Näkövammaisten Keskusliiton oikeuksienvalvontayksikön assistentti Elisa Montonen.

Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan tiedossa oli noin 650 perusopetusikäistä näkövammaista. Celia-kirjaston asiakkaina oli vuonna 2013 675 lukioikäistä, joista 93 oli näkövammaisia. Korkeakouluopiskelijoita Celian asiakkaina oli 134, joista 35 oli näkövammaisia.

Selvitystä varten haastateltuja oli 22. Heistä nuoria oli 17 ja vanhempia 5. Iältään nuoret olivat 15–29 -vuotiaita. Yläkoulun 9. luokalle meneviä tai perusopetuksen keväällä 2014 päättäneitä (jäljempänä ryhmä peruskoululaiset) oli 4, lukiolaisia 5, korkeakouluopiskelijoita 6 ja muita nuoria 2. Muut nuoret olivat heitä, joilla ei ollut opiskelupaikkaa, tai jotka olivat keskeyttäneet opintonsa. Maantieteellisesti nuoret olivat eri puolilta Suomea.

Tyttöjä/naisia haastatelluista nuorista oli 10 ja poikia/miehiä 7. Sokeita nuoria haastateltiin 7 ja heikkonäköisiä 10. Peruskoululaisissa ja lukiolaisissa heikkonäköisiä haastateltavia oli enemmän, kun muissa ryhmissä jakauma oli tasan. Sokeita nuoria jouduttiin etsimään, sillä haastateltavat olivat painottua liiaksi heikkonäköisiin nuoriin. Koska sokeiden ja heikkonäköisten nuorten tilanteet ovat osittain hyvin erilaisia, tulosten kannalta oli tärkeää, että heitä haastateltiin lähes yhtä monta.

Viidestä haastatellusta vanhemmasta äitejä oli 4 ja isiä 1. Vanhemmista kahden nuori oli sokea ja muiden nuoret olivat heikkonäköisiä. Nuorista yhtä lukuun ottamatta kaikilla oli haastatteluhetkellä opiskelupaikka. Myös osa vanhemmista oli itse näkövammaisia.

Jokaiselle ryhmälle tehtiin omat haastattelukysymykset. Lisäksi haastattelija esitti tarvittaessa tarkentavia tai täydentäviä kysymyksiä. Käytetyt kysymyspohjat ovat raportin liitteinä 1-5.