11. Mi­kä nä­kö­vam­mai­sil­la opis­ke­li­joil­la on hy­vin?

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Selvityksen mukaan näkövammaisilla opiskelijoilla on opiskeluun tarvittavat apuvälineet sekä taitoa ja valmiutta käyttää niitä. He myös tietävät, mihin tarkoitukseen mikäkin apuväline on paras ja helpoiten käytettävä. Tätä korostivat etenkin heikkonäköiset korkeakouluopiskelijat ja kaikki sokeat opiskelijat. Todennäköisesti heikkonäköisillä korkeakouluopiskelijoilla on niin pitkään kokemusta näkövammaisena opiskelusta, että he ovat oppineet apuvälineiden sujuvan käytön sekä löytäneet itselleen ja omalle opiskelutyylilleen parhaiten sopivat apuvälineet ja niiden käyttötavat. Sokeat opiskelijat eivät voi opiskella ilman toimivia apuvälineitä ja taitoa käyttää niitä. Tämä selittänee sen, että kaikki sokeat haastatellut pitivät apuvälineiden käyttöä ja niiden soveltuvuutta omiin tarpeisiin tärkeänä osana opiskelua.

Nuoret osasivat valita, milloin käyttää mitäkin opiskelutekniikkaa. Esimerkiksi heikkonäköiset kuuntelivat oppi- ja tenttikirjojen tekstiosuudet äänikirjasta ja katsoivat kuvat ja kaaviot tavallisesta kirjasta. Tämä nopeutti kirjojen lukemista, mutta samalla he saivat helposti käyttöönsä näkeville opiskelijoille tarjolla olevan kuvallisen informaation.

Nuoret kertoivat tietävänsä, mistä hakea apua ja neuvoja opiskelun pulmatilanteissa tai esimerkiksi apuvälineiden aiheuttaessa ongelmia. He kokivat saaneensa apua, kun olivat sitä pyytäneet. Tässä korostui nuorten oma aktiivisuus, sillä ilman oma-aloitteista asioihin tarttumista ongelmat eivät ratkenneet.

Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan järjestämiä tilapäisen opetuksen jaksoja pidettiin hyödyllisinä. Erityisesti nuoret painottivat toisten näkövammaisten nuorten tapaamista ja vertaistukea. Lisäksi jaksoilla oli saanut tietoa näkövammaisena opiskelusta, erilaisista apuvälineistä ja tulevaisuuden suunnittelusta.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet olivat tiedossa melko hyvin. Nuoret olivat saaneet henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluja ja liikkumistaidonohjausta. Osa nuorista olisi tarvinnut lisää avustajatunteja vapaa-aikaan ja jossain päin Suomea liikkumistaidonohjaajien puuttuminen hankaloitti ohjauksen saamista.

Oppilaitoksissa näkövammaiset opiskelijat oli otettu vastaan hyvin. Opettajat toimittivat käyttämänsä oheismateriaalit näkövammaiselle opiskelijalle tai hänen avustajalleen yleensä ajoissa. Kurssien suoritustavoista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista saattoi neuvotella ja oppilaitokset olivat valmiita tekemään vaihtoehtoisia järjestelyjä. Myös erityisjärjestelyt tenteissä, ylioppilaskirjoituksissa ja valintakokeissa olivat järjestyneet lähes ongelmitta. Etenkin ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjen selvittelyssä ja hakemisessa lukiot olivat olleet hyvin aktiivisia.

Opinto-ohjausta näkövammaiset opiskelijat olivat saaneet kohtalaisesti. Monella nuorella opinto-ohjaus oli ollut yhtä laajaa kuin näkevillä opiskelukavereilla. Osa oli saanut jopa perusteellisempaa ohjausta, jossa opinto-ohjaaja oli muun muassa paneutunut huolella näkövamman vaikutukseen alavalinnoissa ja miettinyt nuoren kanssa erilaisia vaihtoehtoja.

Vaikka näkövammaisena opiskeluun kului enemmän aikaa kuin muilla, sitä ei pidetty suurena ongelmana. Etenkin heikkonäköiset kertoivat, etteivät ajattele ajankäyttöä siten, että vertaisivat sitä näkevien ajankäyttöön. Opiskelumenestys oli ollut hyvää, vaikka toki parannettavaakin olisi. Eniten opiskelumenestykseen uskottiin vaikuttavan oma panostus ja motivaatio - ei niinkään näkövamma.