10. So­siaa­li­set suh­teet

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Korkeakouluopiskelijoilta kysyttiin kaverisuhteisiin, opiskelijaelämään osallistumiseen ja opiskelupaikkaan kuulumiseen liittyviä asioita. Näitä ei kysytty muilta haastatelluilta, sillä tavoitteena oli selvittää, osallistuvatko näkövammaiset korkeakouluopiskelijat opiskelijaelämään näkevien opiskelijoiden tapaan.

Osalla korkeakouluopiskelijoista oli kavereita opiskelupaikasta tai opiskelijaelämästä. Pari kertoi osallistuneensa jonkin verran ainejärjestön tai muun vastaavan toimintaan. Osa nuorista oli osallistunut opiskelukaupungissaan muuhun nuorten toimintaan, mutta jättänyt opiskelijaelämän tapahtumat käymättä.

"Muihin tutustuminen silleen, et mä valkkaan yhen, kaks sellasta, että noi mä ainakin tunnistan ja katon, et ne pysyy mun näköpiirissä, niin sit en eksy porukasta ruuhkassa esimerkiksi ruokalassa. Saatan myös reilusti sanoa, että kattokaa sit etten mä huku johonkin, kun mä en oikein huomaa mihin te meette."
Heikkonäköinen yliopisto-opiskelija


Erityisesti yksi sokea nuori kehui opiskelupaikan ilmapiiriä hyväksi ja yhteisölliseksi. Hän kertoi löytäneensä opiskelijaillanvietoista tuttuja, joiden kanssa teki erilaisia asioita myös vapaa-aikana. Läheiset ystävyyssuhteet olivat kuitenkin jääneet syntymättä ja kanssakäyminen oli enemmän kaveruustasolla.