1. Joh­dan­to

Näkövammaisen opiskelijan arki - ruusuja, risuja, kokemuksia ja kommervenkkejä

Näkövammaisten koulutustaso, opiskelumahdollisuudet ja uravaihtoehdot ovat puhuttaneet pitkään näkövammaisten koulutus- ja työllisyysasioiden parissa työskenteleviä. Näkövammaisten opiskelijoiden opintojen sujumisesta sekä koulutus- ja uravalintojen ohjauksesta ei ole ollut riittävästi tietoa. Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia haastattelemalla näkövammaisia nuoria ja heidän vanhempiaan kesän 2014 aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän Näkövammarekisterin tutkimusten mukaan näkövammaisten koulutustaso nousee hitaasti ja ero koko väestön koulutustasoon kasvaa koko ajan. Näkövammarekisteri on seurannut näkövammaisten koulutustasoa ja muita näkövammaisten sosiaaliseen asemaan vaikuttavia muuttujia vuodesta 1988.

Vuonna 2012 työikäisistä rekisteröidyistä näkövammaisista 38 % oli suorittanut pelkän perusasteen koulutuksen. Koko väestössä vastaava luku oli 25 %. Keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuus oli sekä näkövammaisissa että koko väestössä 44 %. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus oli näkövammaisissa 18 % ja koko väestössä 31 %.

Kun näkövammaisten ja koko väestön lukuja verrataan, nähdään, että näkövammaisten vähintään korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on vain 58 % koko väestön vähintään korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuudesta. Tämä ero on kasvanut, sillä edellisessä näkövammarekisterin tutkimuksessa se oli 60 %. Vastaavasti pelkän perusasteen varassa olevia on näkövammaisissa 1.5-kertaa enemmän kuin koko väestössä.