Avoin työ­paik­ka: Hae­taan Pir­kan­maan ja Kan­ta-Hä­meen alueel­le oi­keuk­sien­val­von­nan asian­tun­ti­jan si­jais­ta

Näkövammaisten liitto on Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö, joka edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii näkemisen asiantuntijana Suomessa.

Etsimme Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueelle oikeuksienvalvonnan asiantuntijan sijaista

Toimipaikkana on Tampere ja toiminta-alueina ovat Pirkanmaa ja Kanta-Häme.

Tarjoamme monipuolisen, itsenäisen ja haasteellisen työn. Oikeuksienvalvonnan asiantuntijan tehtävänä on tukea näkövammaisten ihmisten ja perheiden oikeusturvan toteutumista. Työ on sosiaaliturvaan liittyvää ohjausta, neuvontaa, hakemusten ja valitusten kirjoittamista,  tiedottamista sekä paikallista oikeuksienvalvonta- ja vaikuttamistyötä.

Koulutuksena arvostamme sosiaalialan korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa, johon sisältyy laaja perehtyneisyys sosiaaliturvaan. Eduksi katsomme aiemman vammaisjärjestökokemuksen  ja omakohtaisen kokemuksen näkövammaisuudesta. Työ edellyttää itsenäistä työotetta, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta sekä matkustusvalmiutta.

Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 5. Työ alkaa 1.5.2017 tai sopimuksen mukaan. Kyse on sijaisuudesta, joka kestää 31.12.2017 asti.

Vapaamuotoiset hakemukset, joissa liitteenä cv, lähetetään 30.3.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen leena.syvanen@nkl.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat järjestöjohtaja Sari Kokko ke 22.3 klo 15-16 numerossa 050 401 5802 ja sosiaaliturvapäällikkö Olli-Pekka Rättäri to 23.3 klo 10-14 ja ma 27.3 klo 13-16 numerossa 050 526 3895.