Avoin työ­paik­ka: vies­tin­nän asian­tun­ti­jan si­jai­suus

Etsimme sijaista graafisen viestinnän asiantuntijan tehtävään

Graafisen viestinnän asiantuntijan tärkein työtehtävä on Näkövammaisten liiton painotuotteiden taittaminen, joista tärkein on kerran kuussa ilmestyvä järjestölehti Näkövammaisten Airut.

Työnkuvaan kuuluu Airuen printtilehden taitto, kuvitus ja kuvankäsittely, lehden ilmoitusten kokoaminen ja editointi, pistekirjoitusversion taitto, verkkolehden ja saavutettavan pdf-näköislehden päivitys, elektronisen Luetus-version tuottaminen sekä liiton esitemateriaalin tuottaminen ja esiteasioiden koordinointi.

Lisäksi graafisen viestinnän asiantuntija osallistuu osana viestintätiimiä Näkövammaisten liiton viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työntekijä tekee mm. Facebook- ja Twitter-tiedottamista, laatii Airuen ilmestymisaikataulut, laskuttaa ilmoitukset, arkistoi kuvat ja kokoaa kerran kuussa sähköisen Annansilmäys-uutiskirjeen.

Edellytetään
Työ vaatii teknistä osaamista, visuaalisuutta, vahvaa suomen kielen osaamista, yhteistyö- ja paineensietokykyä sekä halua toimia viestintätiimin jäsenenä.

Eduksi katsomme
valokuvaus-, Illustrator-, verkko- ja markkinointiosaamiset sekä omakohtaisen kokemuksen näkövammaisuudesta.

Työssä käytetään mm. seuraavia ohjelmia: 
  • Adobe InDesign CS6
  • Adobe Photoshop CS6
Viestinnän asiantuntijatehtävä on äitiys- ja vanhempainvapaan sijaisuus. Tehtävä alkaa 1.8.2017. Järjestämme perehdytystä tehtävään myös toukokuun aikana. Henkilö saa perehdytyksen liiton julkaisujärjestelmän käyttöön, pistetaittoon, saavutettavuusasioihin, Luetus-taittoon ja kuva-arkiston käyttöön. Työn hoitaminen ei edellytä pistekirjoitustaitoa.

Työpaikka sijaitsee Helsingin Itäkeskuksessa.

Pyydämme hakemukset 4.4.2017 kello 16 mennessä hallinnon sihteeri leena.syvanen@nkl.fi. Näkövammaisten liitossa noudatetaan Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 5.

Lisätiedot tehtävästä viestinnän asiantuntija Liisa Lähteenmäki, p. 09 3960 4651.